Privacy Policy

Privacy Policy

Privacy

Bij het plaatsen van je bestelling vraagt Lange Dame je om persoonlijke gegevens; deze zijn nodig zodat de bestelling zo snel mogelijk en correct verwerkt kan worden. De ingevoerde gegevens worden tevens gebruikt om je na je aankoop te kunnen voorzien van een goede en persoonlijke service en je op de hoogte te houden van onze meest actuele collecties en eventuele aanbiedingen. 
Onder geen beding worden je gegevens doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden. 
Indien je niet wenst dat Lange Dame je gegevens bewaart, dan kun je dat via e-mail (met ontvangstbevestiging) laten weten óf schriftelijk op het volgende adres, waarna uw gegevens zullen worden verwijderd uit ons bestand: 

Lange Dame V.O.F.
Carolieweg 23
9711 LR Groningen
contact@langedame.nl

Hieronder lees je meer over je privacy m.b.t. de Europese wetgeving AVG:

Lange Dame V.O.F. is gevestigd aan de Carolieweg 23 te Groningen en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.langedame.nl

Kantoor: Carolieweg 23, 9711 LR, Groningen, 050 7370042

Dhr. H. Smith is de Functionaris Gegevensbescherming van Lange Dame V.O.F. Hij is te bereiken via contact@langedame.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lange Dame verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en   telefonisch

- Locatiegegevens

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Lijst met contactgegevens van de klant via een app

- Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Lange Dame V.O.F. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- Biometrische gegevens

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Lange Dame V.O.F. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Om goederen en diensten te leveren in de juiste maat, en pasvorm

- Lange Dame V.O.F. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

- Lange Dame V.O.F. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Lange Dame V.O.F. neemt  niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lange Dame) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lange Dame V.O.F. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

- Consumenten persoonsgegevens: Bewaartermijn tot wederopzegging.

- Reden Personalia: Bespoedigen hulp bij aankopen, informatie over vorige aankopen m.b.t. nieuwe leveringen van goederen i.v.m. maatvoering en pasvorm.  Bewaartermijn tot wederopzegging.

- Reden Adres: Goederen en diensten af te leveren op het juiste adres:  Bewaartermijn tot wederopzegging.

- Reden bewaren biometrische gegevens: belangrijk voor onze bestellingen m.b.t. inkoop, tevens belangrijk voor advisering naar jou als bezoeker, c.q. klant. Bewaartermijn tot wederopzegging.

-Reden bewaren totaal aan gegevens : Zo je wilt dat je gegevens bewaard worden, gebeurt dit ook. Wil je dat je gegevens worden verwijderd, dan verwijderen wij je gegevens, volgens de regels(zie volgende hoofdstuk)

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Lange Dame V.O.F. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Lange Dame V.O.F blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lange Dame V.O.F. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Lange Dame V.O.F.  gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht: Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren.  Bewaartermijn: 2 jaar

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar contact@looksfortall.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Lange Dame V.O.F. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.Lange Dame V.O.F. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lange Dame V.O.F. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@langedame.nl Lange Dame V.O.F.  heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

- We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten.